சிரம்பான் மக்களுடன் கலைநிகழ்ச்சியுடன் கூடிய தீபாவளி சந்தை – 2017

0
1623

நெகரி செம்பிலான் வர்த்தக சம்மேளனத்தின் ஏற்பாட்டில், மைக்கியின் தலைவர் தலைமையில் சிரம்பான் மக்களுடன் கலைநிகழ்ச்சியுடன் கூடிய தீபாவளி சந்தை !